Vårt uppdrag

Syftet med GreenAct Kronoberg är att öka samverkan och skapa en samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen.


Logotyperna för Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost, Sustainable Småland och Refarm Linné.

Med de globala och nationella miljöutmaningarna i fokus ska GreenAct Kronoberg vara drivande i länets miljöarbete. Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen som ingår i den ekologiska dimensionen av Agenda 2030, samt från Sveriges miljömål.

Alla de globala hållbarhetsmålen, 1-17 med benämning och symbol på olikfärgade bakgrunder, illustration. Intill denna finns en annan illustration över Sveriges 16 miljömål.

De globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljömål. Klicka för att se en större version av bilderna.

GreenAct Kronoberg ska fungera som en plattform för samverkan genom att involvera och välkomna alla aktörer, såväl privata, idéella som offentliga.

GreenAct Kronoberg ska:

  • vara drivande när det gäller strategiska och samordnade insatser för att kunna prioritera rätt saker och öka tempot i miljömålens åtgärdsprogram.
  • genom att bilda temagrupper med olika aktörer utbyta erfarenheter, inspireras och få nya insikter som kan tillämpas i den egna organisationen.
  • identifiera möjligheter men även undanröja eventuella hinder som kan uppkomma.
  • ligga i framkant och visa vägen genom att uppmuntra resurssmarta och kluriga lösningar samt lyfta fram dessa som goda exempel.
  • visa handlingskraft, initiativkraft, mod och framåtanda med målet att främja det hållbara samhället.

Riktlinjer för hållbarhetssäkrade externa möten och event för Greenact Kronobergs medlemmar

Medlemsorganisationer inom GreenAct Kronoberg vill ta ansvar för miljö och människor vid planering och genomförande av externa möten och andra event. Detta görs genom att följa de framtagna riktlinjerna som är en vägledning för att uppnå hållbarhetssäkrade möten och event. En organisations interna riktlinjer är dock alltid styrande för upphandlingar och beslut vid anordning av event. Med dessa riktlinjer vill vi även inspirera länets kommuner, företag och organisationer till att anordna hållbarhetssäkrade möten och event.

Miljömålslöften

Miljömålslöften är en form av frivilliga avsiktsförklaringar mellan Länsstyrelsen och GreenAct Kronobergs medlemsorganisationer, som på så sätt visar sina avsikter med att genomföra åtgärder som bidrar till att uppnå Kronobergs och Sveriges miljökvalitetsmål. Arbetet har sin utgångspunkt i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålsarbetet. Den 21 november 2017 undertecknade företrädare för GreenAct Kronobergs styrgrupp miljömålslöften med Länsstyrelsen för 2018-2020. I samband med detta presenterade de sina miljömålslöften och vilka effekter de förväntar sig av sitt arbete.

Top