Vårt uppdrag

Syftet med GreenAct Kronoberg är att öka samverkan och skapa en samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen.


loggor-grupp

Med de globala och nationella miljöutmaningarna i fokus ska GreenAct Kronoberg vara drivande i länets miljöarbete. Vi utgår från de globala hållbarhetsmålen som ingår i den ekologiska dimensionen av Agenda 2030, samt från Sveriges miljömål. Se även kopplingen mellan Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen med dess delmål.

Läs mer om globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Sveriges miljömål.

GreenAct Kronoberg ska fungera som en plattform för samverkan genom att involvera och välkomna alla aktörer, såväl privata, idéella som offentliga.

GreenAct Kronoberg ska:

  • vara drivande när det gäller strategiska och samordnade insatser för att kunna prioritera rätt saker och öka tempot i miljömålens åtgärdsprogram.
  • genom att bilda temagrupper med olika aktörer utbyta erfarenheter, inspireras och få nya insikter som kan tillämpas i den egna organisationen.
  • identifiera möjligheter men även undanröja eventuella hinder som kan uppkomma.
  • ligga i framkant och visa vägen genom att uppmuntra resurssmarta och kluriga lösningar samt lyfta fram dessa som goda exempel.
  • visa handlingskraft, initiativkraft, mod och framåtanda med målet att främja det hållbara samhället.

Miljömålslöften

Miljömålslöften är en form av frivilliga avsiktsförklaringar mellan Länsstyrelsen och GreenAct Kronobergs medlemsorganisationer, som på så sätt visar sina avsikter med att genomföra åtgärder som bidrar till att uppnå Kronobergs och Sveriges miljökvalitetsmål. Arbetet har sin utgångspunkt i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålsarbetet. Den 21 november 2017 undertecknade företrädare för GreenAct Kronobergs styrgrupp miljömålslöften med Länsstyrelsen för 2018-2020. I samband med detta presenterade de sina miljömålslöften och vilka effekter de förväntar sig av sitt arbete.

Energikontor Sydosts miljömålslöfte

Linnéuniversitetets miljömålslöfte

Refarm Linnés (fd. Miljö Linné) miljömålslöfte

Region Kronobergs miljömålslöfte

Sustainable Smålands miljömålslöfte

Top