Temagrupper

Transport
Kontaktperson:
Per-Anders Persson
Funktionschef
010-223 74 62
per-anders.persson@lansstyrelsen.se


Hållbart byggande
Kontaktperson:
Johanna Bergström
Miljösamordnare
0470-58 71 46
johanna.bergstrom@kronoberg.se

Seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan från byggnation
GreenAct Kronoberg, Region Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmars län och Smålands skogs- och trästrategier bjuder in till en seminarieserie om träbyggnad och klimatpåverkan vid byggnation. Seminarierna är framtagna i samarbete med WSP, Goda Hus, Smart Housing och Linnéuniversitetet.

Deltagandet är kostnadsfritt och vänder sig både till entreprenörer, fastighets- och bostadsbolag samt till tjänstepersoner och politiker inom kommuner och regioner som har beställaransvar eller som arbetar strategiskt med byggnads- och samhällsbyggnadsfrågor.

Seminarium 1: Fossilfritt byggande – är träbyggande en del av lösningen?
Datum: 5 oktober 2020
Tid: 09:00 – 11:30
Anmäl dig senast torsdag den 1 oktober. Seminariet kommer att hållas digitalt och länk till mötet skickas ut ett par dagar innan seminariet. 
Anmäl dig här.