Om webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda greenactkronoberg.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

aida.ramic@lansstyrelsen.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Delar av menyn blir svårtillgängliga vid 250 procent textzoom och på mindre skärmar.
  • Pdf-dokument på andra webbplatser som vi hänvisar till och som är publicerade innan den 23 september 2018 är inte fullt tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa bilder innehåller text. WCAG 1.4.5.
  • Vissa sidor saknar titel som beskriver sidans ämne eller syfte. WCAG 2.4.2.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 2021-01-08.

Webbplatsen publicerades den 2016-11-24.

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-01-08.