Organisation

GreenAct Kronoberg består av tre grupper:


Styrgruppen – som verkar för att öka farten i åtgärdsarbetet samt prioriterar inriktning och temagrupper.

Ingrid Burman (ordförande), Länsstyrelsen i Kronobergs län
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Sven Sunesson, Region Kronoberg
Christel Liljegren, Energikontor Sydost
Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
Ann-Mari Ståhlberg, Sustainable Småland
Kimberly Berglöf, Refarm Linné


Samhandlingsgruppen – som samordnar miljöarbetet och tydliggör styrgruppens uppgifter samt tar fram en plan för arbetet i temagrupperna.

Per-Anders Persson, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Aida Ramic, Länsstyrelsen i Kronobergs län
Johanna Bergström, Region Kronoberg
Natalie Hafdelin, Region Kronoberg
Sarah Nilsson, Energikontor Sydost
Pierre Ståhl, Energikontor Sydost


Temagrupper – som genomför miljöarbetet med fokus på olika tematiska områden som för det åtgärdsinriktade arbetet framåt.

greenact_kronoberg_organisation