Organisation

GreenAct Kronoberg består av tre grupper: Styrgruppen, samhandlingsgruppen och temagrupperna.

Styrgruppen

Verkar för att öka farten i åtgärdsarbetet samt prioriterar inriktning och temagrupper.

Styrgruppens samarbetsyta


Samhandlingsgruppen

Samordnar miljöarbetet och tydliggör styrgruppens uppgifter samt tar fram en plan för arbetet i temagrupperna.

Samhandlingsgruppens samarbetsyta


Temagrupper

Genomför miljöarbetet med fokus på olika tematiska områden som för det åtgärdsinriktade arbetet framåt.

Organisationsschema med Styrgrupp överst, under den Samhandlingsgrupp, och längst ner tre temagrupper. På samma hierarkiska nivå som Samhandlingsgruppen finns Miljömålsnätverk.

Organisationsschema, klicka för att se bilden i en större version.