Organisation

GreenAct Kronoberg består av tre grupper: Styrgruppen, samhandlingsgruppen och temagrupperna.

Styrgruppen

Verkar för att öka farten i åtgärdsarbetet samt prioriterar inriktning och temagrupper.

Styrgruppens samarbetsyta


Samhandlingsgruppen

Samordnar miljöarbetet och tydliggör styrgruppens uppgifter samt tar fram en plan för arbetet i temagrupperna.

Samhandlingsgruppens samarbetsyta


Temagrupper

Genomför miljöarbetet med fokus på olika tematiska områden som för det åtgärdsinriktade arbetet framåt.